İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI

İmar barışıyla ilgili merak edilenler

1- İmar Barışı hangi yapıları kapsıyor?
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış, ruhsatsız ve kaçak yapıları kapsıyor.

2- Yapı kayıt belgesi nedir?
İmar barışı kapsamına alınan yapılara verilecek belgedir.

3- İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla yada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılabiliyor.

4- İmar barışında ödenecek bedel nasıl hesaplanır?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde hesaplanır.

5- İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

6- Yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt bedelinin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

7- Yapı Kayıt Belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

8- İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş yapabilecek.

9- Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

10- Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.

11- Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar imar barışından faydalanamayacak.

12- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.
 


BİZE ULAŞIN!

Güvenlik Kodu: 25480

ADRES BİLGİLERİ

Met-Al Mimarlık

Met-Al Mimarlık

kat irtifakı

gebze mimar Mustafa Alper ÖZÇAM

Mimar Mustafa Alper Özçam

gaziantep fabrika projesi

statik proje

kırıkkale müteahhitlik

kırıkkale köy projesi

gebze mühendislik ofisi

mimari proje cizim

kırıkkale köy projesi

gebze mimarlık

kadıköyinşaat

gebze fabrika mimari projesi

çelebi

imar barışı son gün